-OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ-

Registrací v e-shopu nebo odesláním objednávky uděluje zákazník prodávajícímu - společnosti REDO s.r.o., jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu sdělil. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, eventuálně za účelem zasílání obchodních sdělení a u registrovaných zákazníků také za účelem vedení uživatelských účtů v e-shopu, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

Zpracování podléhají adresní a identifikační údaje zákazníků e-shopu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací/fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k danému účelu jejich zpracování. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je osobní údaj spočívající v e-mailové adrese zákazníka uchováván do odvolání jeho souhlasu.

 

Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů (v rozsahu jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) doručujícímu subjektu pro účely doručení zásilky se zbožím kupujícímu včetně oznámení o doručení zásilky formou sms nebo e-mailem apod., a důvěryhodným třetím stranám, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek a vedením našeho podnikání.

 

Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy, zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. 

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Prodávajícího lze ohledně zpracování osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese: renata.svobodova@redo.cz na telefonním čísle: 608 624 097 nebo oznámením zaslaným na adresu: REDO s.r.o., Tovární 582/9, Prostějov-Vrahovice, PSČ 798 11 .

 

 

 

hot line
+420 582 330 912


redo@redo.cz
user